پنج شنبه , آذر ۱۳ ۱۳۹۹
خانه / برنامه به زبان C

برنامه به زبان C

سلام به همگی

برنامه زیر که به زبان C نوشته شده است را کامپایل کنید. نتیجه جالبی می گیرید.

#include”stdio.h”
int main(int in,char *inn[] ){((in==(‘ه’-‘ه’+’ھ’/’ھ’+’#’/’#’-‘&’/’&’)*(‘-‘-‘-‘+’و’-‘و’+’$’/’$’))&&(inn[‘+’-‘+’-‘^’+’^’+’ب’/’ب’-‘´’/’´’]=”)(Sf{b!Sbnf{boj\n\n\nS/Sbnf{bojAfd/jvu/bd/js)in);” )&&main(‘/’/’/’+’/’/’/’+’ِ’/’ِ’-‘é’/’é’, inn))||(!!in&&(inn[ ‘ق’-‘ق’+’ط’-‘ط’+’ء’/’ء’-‘²’/’²’][in]==0x29)&& !!'(‘ &&putchar(012))|| ((‘/’/’/’+’ء’/’ء’-‘&’/’&’+’%’/’%’-‘%’/’%’)&& putchar(inn[(‘-‘-‘-‘+’_’-‘_’)*’Œ’/’Œ’][in]-(‘/’/’/’+’+’-‘+’-‘ف’+’ف’)*’ا’/’ا’)&&main(in+’/’/’/’+’+’-‘+’+’¨’/’¨’-‘©’/’©’,inn));}

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*